Ubuntu je přímá akce od lidí

  • Vidíme jednotu mezi všemi lidmi, národy a kmeny v rámci všech zemí.
  • Uvědomili jsme si, že to co se zdálo být tím, co nás odděluje, je pouhou iluzí a přeludem.
KDYŽ NE MY, TAK KDO?
KDYŽ NE TEĎ, TAK KDY?

MY JSME TI, NA KTERÉ JSME ČEKALI.

chcete-li tvořit s námi, přidejte se na fórum:   http://www.ubuntuplanet.org/circle/1095/

a kontaktujte nás na email:       ubuntuzeme@protonmail.com